T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Adnan Menderes Havalimanı
Mülki İdare Amirliği
 
 
Sayı   :
63928065-529-E.43628
20/08/2015
Konu :
Adnan Menderes Havalimanı
Uygulanan Güvenlik Tedbiri
 
 
BEYDAĞ KAYMAKAMLIĞINA
 
 
İlgi :
a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
b) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 
Yeni güvenlik uygulamaları kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminalinde 01 Temmuz 2015 tarihi itibari ile terminal ilk güvenlik kontrol noktaları kaldırılmış, dolayısıyla yeni düzenleme sonrasında ruhsatlı silahı ile havalimanına gelen yolcu ve yolcu yakınları silahları ile birlikte terminal içerisine girebilir ve serbest dolaşabilir hale gelmiştir.
 
Adnan Menderes Havalimanı İçhatlar Terminaline silahı ile gelen yolcunun gittiği havalimanında tekrar almak üzere security işlemleri için ve silah taşıyan yolcu yakınları ve diğer kişilerin ( bilet işlemleri, ziyaret vb. amaçla gelenlerden görevleri gereği silah taşımakla yetkili olanlar ve can güvenliği gerekçesi ile yetkili otorite tarafından silah taşımasına izin verilenler hariç) havalimanında uygulanan güvenlik tedbirleri kapsamında silahlarını terminal girişindeki silah teslim masasına teslim etmeleri gerektiği değerlendirilmiştir.
 
Bu kapsamda;
 
Silahlı kolluk kuvvetleri ve can güvenliği nedeni ile silah taşıyanlar haricindeki kişilerin silahlarını teslim etmeden Adnan Menderes Havalimanı İçhatlar Terminali içerisinde bulunduklarının tespit edilmeleri halinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre Emre Aykırı Davranışta Bulunmak suçundan gerekli cezai müeyyide uygulanması.
 
Bu emrin internet sitelerinde ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulması ve uygulanmasının temin ve takibinin Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilmesini.
 
            Rica ederim.
 
 
 
Mustafa TOPRAK
İzmir Valisi