BEYDAĞ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Nüfus cüzdanı verilmesi
1-Nüfus cüzdanı talep belgesi,
2-Fotoğraf
5 dk.
2
Adres beyanı ile ilgili işlemler
1- Kişinin kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte, beyan edilen adresi teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden biri.
2- Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre;
- Vekillik belgesi
- Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
5 dk.
3
Nüfus kayıt örneği verilmesi
1-Nüfus cüzdanı
2-Dilekçe
1 dk.
4
Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği, ölüm kayıt örneği, doğum kayıt örneği verilmesi
1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe
 
3dk.
5
Kayıt Düzeltme(Mahkemece)
 
Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
5 dk.
6
Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin verilmesi
Kişiler söz konusu olduğunda;
1-Kimliğini ispat edeceği bir belge
2-Yetki verildiğine dair vekillik belgesi
1 dk.
7
Doğum tescili
1-Doğum Raporu (var ise)
10 dk
8
18 yaşından büyük bulunmuş özürlü kişilerin tescil işlemi
1-Mahkemece kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
2-Sağlık Kurulu Raporu
3-Doğum Tutanağı
4-Tahkikat Formu
3 gün
9
Evlenerek giden ve baba hanesinde yersel yazım nedeniyle kaydı olmayan kadınların anne ve babası veya kardeşleriyle aile bağlarının kurulması
1-Dilekçe,
2-Evlenme belgesi gibi anne-babayla soy bağı olduğunu gösteren belge veya mahkemeden alınacak tespit kararı
7 gün
10
Evlilik Soyadı İle Birlikte Kızlık soyadını kullanma talebi
1-Dilekçe
5 dk.
11
Uluslararası aile cüzdanı verilmesi
1-Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi,
2-Fotoğraf
10 dk.
12
Din Hanesinin Boş Bırakılması, Değiştirilmesi
1-Dilekçe
5 dk.
13
Nüfus kütüklerinde yanlış olduğu iddia edilen bilgilerin araştırılması işlemi
1-Dilekçe
2-Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge
1 gün
14
Ölü olduğu halde nüfus kütüklerinde sağ görünenler hakkında araştırma yapılması işlemi
1- Dilekçe
2-Varsa ölüme ilişkin resmi bir belge
20 gün
15
 
Dış ülkelerde yapılan ancak yurt dışında bildirilmeyen evlenmelerin tescili
1- Dilekçe
2-Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme belgesi
15 dk.
16
Nüfus olayları ile ilgili taleplerin ve sorunların incelenerek sonuçlandırılması 
1-Dilekçe
1 gün
 
17
 
Usulüne göre tesis edilmemiş kayıtlar ile aile kütüğüne yanlışlıkla düşülen açıklamaların silinmesi
 
1-Dilekçe
 
20 dk.
18
Göçmen olarak veya yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazananların aile kayıtlarının birleştirilmesi
1-Dilekçe
3 gün
 
19
 
 
Eski kütüklerdeki nüfus kayıtlarının aile kütüklerine alınması işlemi
1-Dilekçe
1 gün
20
Boşanma
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
10 dk.
21
Evlat Edinme
1-Dilekçe
2-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
10 dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Beydağ İlçe Nüfus Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri           : Beydağ Kaymakamlığı
İsim                                        : Mehmet ŞIK
İsim                                        : Mustafa AKGÜL           
Unvan                                   : İlçe Nüfus Müdürü
Unvan                                   : Beydağ Kaymakam V.
Adres                                    : Atatürk Mah.Atatürk Kültür Cad.No:27 BEYDAĞ
Adres                                    : Beydağ Kaymakamlığı
Tel                                         : 0232 592 6359
Tel                                         : 0232-5926209
Faks                                       : 0232-5926209
Faks                                       : 0232 592 6299
E-Posta                                  : mudur1964@hotmail.com
E-Posta                                 : beydağ@icisleri.gov.tr