BEYDAĞ TSM KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Poliklinik Hizmetleri

1-      Nüfus cüzdanı

10 dak

2

Adli tıbbi hizmetler

1-      Nüfus cüzdanı

10 dak

3

Aile Planlaması Hizmetleri

1-      Nüfus cüzdanı

10 dak

4

Aşılama Çalışmaları

1-      Nüfus cüzdanı

10 dak

5

Acil Yardım Hizmetleri

1-      Nüfus Cüzdanı

10 dak.

6

Kanalizasyon ve atık sularla ilgili işlemler

1-   Dilekçe

1 saat

7

Su Şikâyetleri

1-   Dilekçe

2-   Salgın hastalık durumunda gelen ihbar

 

5 gün

8

Portör Muayeneleri

1-   Tahlil Belgesi

2-   Nüfus Cüzdanı

3-   Fotoğraf

4-    Vergi No

15 dak.

9

Eczane Ruhsatlandırma İşlemleri

1-   Diploma

2-   Dilekçe

3-    Nüfus Cüzdanı

4-    İkametgâh

5-    Sabıka Kaydı.

6-   Kroki1/100

15 gün

10

Yeşil kart Müracaatları

1-   Başvuru Formu

2-   Kimlik Fotokopisi

5 Hafta

11

Yeşil kart Tedavi Giderleri

1-   Faturalar

2-    Reçeteler

1 Ay

12

Yeşil kart Vize İşlemleri

1-   Başvuru Formu

2-    Kimlik Fotokopisi

3-    Mevcut Yeşil Kart

5 Hafta

13

Yeşil kart İptali

1-   Eski Yeşil Kart

2-   Kimlik Fotokopisi

5 Hafta

14

Kayıp Yeşil Kart İşlemleri

1-   Kayıp İlanı

2-   Dilekçe

10 dak

15

Muayenehaneler ile İlgili İşlemler

1-   Diploma

2-   Dilekçe

3-   Nüfus Cüzdanı

4-   İkametgâh

5-   Sabıka Kaydı

6-   Kroki 1/100

15 gün

16

Sağlık Kabini ile İlgili İşlemler

1-   Diploma

2-   Dilekçe

3-   Nüfus Cüzdanı

4-   İkametgâh

5-   Sabıka Kaydı

6-   Kroki

15 gün

17

Genişletilmiş Bağışıklama Programı İşlemleri

1-   Aşı Kartı

2-   Nüfus Cüzdanı

10 dak

18

Hastalık Kontrol Programı İşlemleri

1-   Nüfus cüzdanı

10 dak

19

Serbest Sanat İcra Eden Tabip ve Tababet Mensupları

1-   Nüfus cüzdanı

30 dak.

20

Eğitim Çalışmaları İle İlgili İşlemler

1-   Nüfus Cüzdanı

6 Saat

21

Şikâyetler İle İlgili İşlemler

1-   Dilekçe

1 saat

22

Evlilik Raporu

1-   Nüfus Cüzdanı

2-   Belediye veya muhtarlıktan alınan evlenme hizmetlerine mahsus sağlık raporu formu

30 dak.

23

Defin işlemleri

1-   Doktor tarafından hazırlanan gömme izin belgesi (TUİK ölüm belgesi)

2-   Ölenin kimliği

3-   Bildirenin kimliği

4-   Adres bilgileri

10 dk

24

Hasta hakları başvuru şikâyet ve talepleri

1-   Dilekçe

2-   Kimlik bilgileri

1 Hafta

25

İş görmezlik raporu işlemleri

1-   İş görmezlik Belgesi

2-   Vizite Kâğıdı

10 dk.

26

Vatandaşların hekim değişikliği talepleri ve göç tespitleri

1-   Vatandaşın hekim değişikliği talep dilekçesi

2-   Kimlik fotokopisi

3-   Aile hekiminin il dışı göç tespiti ile ilgili dilekçesi

4-   Göç tespitinin TSM görevlileri tarafından yerinde tutanak ile tespiti

1 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Müracaatlar

Adı ve Soyadı

Görev Unvanı

Adresi

Telefon Numarası

Faks Numarası

E-posta adresi

İlk Müracaat Yeri

Opt. Sinan ÇETİN

İlçe Sağlık Müdürü

Atatürk Mah. Nazilli Cad. Sağlık Sok. No: 5 Beydağ/ İzmir          

(0232) 592 6180 – 592 82 25

(0232) 592 6180 – 592 82 25

beydagtsm@ism.gov.tr         

İkinci Müracaat Yeri

Mustafa AKGÜL

Beydağ Kaymakam V.

Hükümet Konağı -BEYDAĞ

0232 592 63 59

0232 592 63 58

beydag@icisleri.gov.tr