İZMİİLİ BEYDAĞ İLÇESİ

25 MAYIS-31 MAYIS 2012 ETİK GÜNÜ VE HAFTASI

ETKİNLİK RAPORUDUR.

 

 

25 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasındaki 1 haftalık sürede Etik Haftası olarak stratejik amacımız etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve etik ilkelerle ilgili bilinci artırıp pekiştirmektir.

Stratejik Hedefimiz: Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, objektif, dürüstlük, şeffaflık ilkelerine bağlı hizmet anlayışı kapsamında kamu yönetimi, organizasyonları ve bireyleri yönlendiren temel ilkeler olan ahlakî değerlere bağlı, yolsuzlukları önlemek, kaynakların etkin kullanımıyla kaliteli, objektif ve hızlı bir kamu hizmeti sunulmasını sağlamak ve vatandaş nezdinde kamu yönetiminin ve kurumlarına olan güven duygusunu muhafaza ederek, yüceltmektir.

 

Kelimenin Sözlük Anlamı: Yunanca “ethos” yani “töre” sözünden türeyen kelimenin özgün kullanımı “etika” dır. Yanlışı doğrudan ayırt edebilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışmaktır. Günümüzde farklı etik alanlar bulunmaktadır. Bunarla örnek olarak; “ahlakî meseleler, hayvan hakları, biyoetik, iş ahlakı (etiği), kriminal adalet, çevresel etik, feminizm, insan hakları, gazetecilik etiği, tıbbî etik, teknolojik etik, faydacı etik, faydacı biyoetik” verilebilir.

 

Konunun önemine binaen İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürü ve bilincini yerleştirmek, geliştirmek amacıyla 25 Mayıs- 31 Mayıs tarihleri arasında 1 haftalık süre içersinde aşağıdaki etkinlikler icra edilmiştir.

 

 

 

 

YAPILAN UYGULAMALAR

İCRA MAKAMI

UYGULAMA ALANLARI

1

Kamuda etik bilinci ve etik davranış ilkeleri hakkında personele bilgilendirme yapıldı.

Beydağ Kaymakamlığı

Kaymakamlık Personeli


2

Belediye çalışanlarına fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden hizmet gereklerine uygun davranılması ve her konuda vatandaşı yardımcıl olunması konularında bilgiler verilmiştir.

Beydağ Belediye Başkanlığı

Belediye Çalışanları ve Müdürlükleri

3

Okul panolarına "Etik" konusunda bilgilendirici afişler asılmıştır.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Tüm Okullar

4

Öğrencilere, Etik Haftası'nın anlam ve önemini ifade eden törenler düzenlenmiştir. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Merkez İlköğretim Okulları

5

Öğrencilere rehber öğretmenleri tarafından Etik Kültürünü ve Bilincini yerleştirmek amacıyla etik temalı bilgiler verilmiştir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Atatürk Y.İ.B.O. ve 80. Yıl Aşağı Aktepe İlköğretim Okulu

6

Okul duvar gazeteleri ve okul panoları haftanın anlamına uygun yazı,resim ve gazete küpürleri ile günvellenerek öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Tüm Okullar

7

Resim, şiir ve afiş yarışmaları düzenlenerek, başarılı öğrenciler ödüllendirilmiştir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Tüm Okullar

8

"Etik günü ve Etik Haftası" kapsamında etik davranışlar konusunda örnek gösterilen öğrencilere yönelik "Etik Kültürüne Katkı Ödülleri" verilmiştir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Tüm Okullar

9

Öğrencilere; çevrede, okulda, evde yapılması gereken etik davranışlardan (görgü kuralları, hayvan sevgisi, yardımseverlik vs.) örnekler verilmiştir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Tüm Okullar